Prekursory narkotykowe – lista i kategorie

Prekursory narkotyków to substancje chemiczne, które są używane jako surowce do produkcji narkotyków. Są one często łatwo dostępne i legalne do kupienia, ale po przetworzeniu i zmieszaniu z innymi składnikami, stają się niebezpiecznymi i narkotycznymi …

Prekursory narkotyków lista
Prekursory narkotyków lista

BHP

Prekursory narkotykowe – lista i kategorie

Prekursory narkotyków to substancje chemiczne, które są używane jako surowce do produkcji narkotyków. Są one często łatwo dostępne i legalne do kupienia, ale po przetworzeniu i zmieszaniu z innymi składnikami, stają się niebezpiecznymi i narkotycznymi substancjami.

Przykłady prekursorów narkotyków to acetaminofen, kwas solny i kwas szczawiowy, które są używane w produkcji heroiny, a także pseudoefedryna, która jest składnikiem niektórych leków i jest również używana do produkcji metamfetaminy. Kontrola i regulacja prekursorów narkotyków jest ważna w walce z narkotykami i zapobieganiu ich produkcji i dystrybucji.

Wykaz prekursorów narkotykowych kategorii 1

SubstancjaKod NSNr CAS
3-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-metylooksirano-2-karboksylan metylu (glicydan metylu PMK)2932 99 0013605-48-6 
Kwas 3-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-metylooksirano-2-karboksylowy (kwas glicydowy PMK)2932 99 002167189-50-4
Alfa-fenyloacetoacetamid (APAA)2924 29 704433-77-6
2-metylo-3-fenylooksirano-2 karboksylan metylu (glicydan metylu BMK)2918 99 9080532-66-7
Kwas 2-metylo-3- fenylooksirano-2 karboksylowy (kwas glicydowy BMK)2918 99 9025547-51-7
Alfa-acetylofenylooctan metylu (MAPA)2918 30 0016648-44-5

Wykaz prekursorów kategorii 2 wraz z wartościami progowymi:

   L.p.substancjakod NSCASwartość progowa
Podkategoria 2A
1.Bezwodnik octowy2915 24 00108-24-7100 l
2.Czerwony fosfor2804 70 007723-14-00,1 kg
Podkategoria 2B
3.Kwas fenylooctowy2916 34 00103-82-21 kg
4.Kwas antranilowy2922 43 00118-92-31 kg
5.Piperydyna2933 32 00110-89-40,5 kg
6.Nadmanganian potasu2841 61 007722-64-7100 kg
oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.
Źródło: https://www.gov.pl/web/chemikalia/prekursory

Wykaz prekursorów kategorii 3:

L.p.SubstancjaNazewnictwo CN(jeśli odmienne)kod NSNr CASwartość progowa
1.Kwas chlorowodorowyChlorowodór2806 10 007647-01-0100 kg
2.Kwas siarkowy 2807 00 007664-93-9100 kg
3.Toluen (1) 2902 30 00108-88-350 kg
4.Eter etylu (1)Eter dietylowy2909 11 0060-29-720 kg
5.Aceton (1) 2914 11 0067-64-150 kg
6.Keton metylowo-etylowy (1)Butanon2914 12 0078-93-350 kg
) z uwzględnieniem soli tych substancji w każdym przypadku, gdy istnienie soli jest możliwe i gdy sole te nie są solami kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowego.
Źródło: https://www.gov.pl/web/chemikalia/prekursory

Dodaj komentarz