Jak zmniejszyć ilość i ryzyko wypadków przy pracy?

Wypadki chodzą po ludziach – zdarzają się zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Jeśli chodzi o miejsca pracy, szczególną ostrożność należy zachować tam, gdzie istnieje podwyższone prawdopodobieństwo uszczerbku na zdrowiu np. podczas pracy na …

Zmniejszanie ilości i ryzyka wypadków w pracy
Zmniejszanie ilości i ryzyka wypadków w pracy

BHP

Jak zmniejszyć ilość i ryzyko wypadków przy pracy?

Wypadki chodzą po ludziach – zdarzają się zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Jeśli chodzi o miejsca pracy, szczególną ostrożność należy zachować tam, gdzie istnieje podwyższone prawdopodobieństwo uszczerbku na zdrowiu np. podczas pracy na dużych wysokościach. Jak zmniejszyć ilość i ryzyko wypadków przy pracy? Najważniejszym czynnikiem jest przestrzeganie zasad BHP. Okazuje się jednak, że to nie wszystko.

Regulamin BHP przede wszystkim

Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to kluczowe działanie prewencyjne, którego celem jest unikanie wypadków przy pracy. BHP to lista zasad, jakie obowiązują na stanowisku pracy oraz w jego otoczeniu. Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik powinien sprawdzić swoje stanowisko i ocenić, czy zostało ono dobrze przygotowane do wykonywania powierzonych przez pracodawcę obowiązków.

Wyjątkowo czujnym powinno być się w miejscu, w którym ma się do czynienia ze sprzętem ciężkim, urządzeniami o dużym napięciu elektrycznym, czy ostrymi narzędziami. Jeśli to konieczne, podczas pracy należy nosić specjalną odzież i gadżety ochronne. Zaliczają się do nich na przykład:

  • stopery;
  • okulary;
  • maski spawalnicze;
  • kurtki z elementami odblaskowymi;
  • rękawice.

Co oprócz BHP jest jeszcze istotne w zapobieganiu wypadkom przy pracy? Odgórne zasady w zakładzie pracy to jedno. Jednak nie bez znaczenia pozostają także czynniki psychologiczne.

Wypoczęty pracownik to bardziej wydajny pracownik

Odpowiadając na pytanie: jak zmniejszyć ryzyko wypadków przy pracy, należy wziąć pod uwagę nie tylko postępowanie według pisanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy, przychodząc do pracy, powinien być wypoczęty oraz mieć przydzieloną odpowiednią liczbę zadań tj. proporcjonalną do ilości spędzanych w zakładzie lub firmie godzin. Wszystkie te wytyczne mogą brzmieć banalnie, ale w rzeczywistości są tak naprawdę nagminnie naruszane.

Ostatnie badania Głównego Urzędu Statystycznego wykazały, że coraz więcej Polaków pracuje w środowisku stresogennym. Dodatkowo, jesteśmy najbardziej zestresowaną nacją że wszystkich państw europejskich. Zdenerwowany pracownik nie tylko pracuje mniej wydajnie, ale narażony jest na różne niebezpieczeństwa wynikające ze stanowiska pracy. Stres, złość, rozdrażnienie, brak snu mają bezpośredni wpływ na poziom koncentracji i umiejętność logicznego myślenia. Gdy zostają one zachwiane, może dojść do nieszczęśliwego wypadku.

Podsumowując, zminimalizowanie wypadków przy pracy oraz ograniczenie ryzyka ich występowania leży po stronie pracownika, który musi przestrzegać zasad BHP, ale również po stronie pracodawcy, który powinien stworzyć mu dogodne i przyjazne warunki do pracy, co pośrednio będzie miało wpływ na ograniczenie niefortunnych zdarzeń przy pracy.

Dodaj komentarz