Czym jest triada bezpieczeństwa w BHP?

W dzisiejszych czasach każdy pracodawca musi dbać o to, aby stanowisko pracy było całkowicie bezpieczne. Wypadek na terenie zakładu może prowadzić bo bardzo poważnych konsekwencji oraz kosztów. Ponadto, łączy się to ze złą opinią wśród …

BHP

Czym jest triada bezpieczeństwa w BHP?

W dzisiejszych czasach każdy pracodawca musi dbać o to, aby stanowisko pracy było całkowicie bezpieczne. Wypadek na terenie zakładu może prowadzić bo bardzo poważnych konsekwencji oraz kosztów. Ponadto, łączy się to ze złą opinią wśród pracowników, którą później trudno wymazać z ich pamięci. Z tego powodu dziedzina BHP jest ciągle rozwijana, a jedną z domen jest triada bezpieczeństwa. Warto wiedzieć czym jest ta zasada i w jakich okolicznościach ma zastosowanie.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Ze względu na przepisy mające zastosowanie na całym świecie, producenci maszyn i urządzeń są zmuszeni do przestrzegania działających norm oraz dyrektyw. W ten sposób użytkownik produktu może mieć pewność, iż praca jest bezpieczna i nic nie grozi operatorowi. Z tego powodu, producenci maszyn powinni trzymać się zasad tak zwanej triady bezpieczeństwa. Jest to zestaw reguł, których spełnienie prowadzi do wytworzenia produktu spełniającego wszelkie wymagania pod tym kątem.

Triada bezpieczeństwa w BHP

  • bezpieczna konstrukcja,
  • techniczne środki ochronne,
  • środki organizacyjne.

Pierwszym filarem triady jest konstruowanie oraz wytwarzanie maszyn w taki sposób, aby z założenia miały być bezpieczne dla operatora. Wszelkie zagrożenia powinny zostać zidentyfikowane oraz wyeliminowane na etapie projektowania. Podczas tworzenia konceptu nowej maszyny powinno wziąć się pod uwagę zagrożenia mechaniczne, elektryczne, termiczne oraz hałas czy zapylenie.

Kiedy całkowite wyeliminowanie jakiegoś zagrożenia nie jest możliwe na etapie projektowania, producent jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków redukujących ryzyko. Mogą to być osłony ochronne, bramki świetlne, czy zabezpieczenia elektroniczne. Zastosowane działania nie wykluczają ryzyka całkowicie, ale skutecznie je redukują do minimalnego akceptowalnego poziomu. W ten sposób, ewentualny wypadek może zdarzyć się jedynie kiedy nie zostaną zachowane środki ostrożności, a praca będzie odbywała się niezgodnie z zaleceniami. Kiedy występuje ryzyko szczątkowe, producent maszyny jest zobowiązany do poinformowania klienta oraz umieszczenie tych informacji w instrukcji obsługi oraz oznakować maszynę piktogramami.

Podsumowując, triada bezpieczeństwa jest pewnym podejście do konstruowania i wytwarzania maszyn, mającym na celu eliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie pracownika. Postępowanie w ten sposób może przynieść wiele korzyści organizacji produkującej maszyny, ponieważ staje się to wymaganiem prawnym i wielu klientów będzie oczekiwało takiego podejścia od swojego dostawcy. Warto pamiętać, iż jakiekolwiek wypadki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Dodaj komentarz