Koordynator ds. BHP – odpowiedzialność i zakres obowiązków

Koordynator BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) jest odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie. Jego zadania obejmują m.in. opracowywanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa, szkolenie pracowników w zakresie BHP, …

kierownik ds BHP
kierownik ds BHP

BHP

Koordynator ds. BHP – odpowiedzialność i zakres obowiązków

Koordynator BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) jest odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie. Jego zadania obejmują m.in. opracowywanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa, szkolenie pracowników w zakresie BHP, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz przeprowadzanie audytów i inspekcji. Koordynator BHP jest również odpowiedzialny za utrzymanie stałego kontaktu z organami nadzoru oraz dostosowywanie działań do obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres obowiązków koordynatora ds. BHP na budowie

Zakres obowiązków koordynatora ds. BHP na budowie może się różnić w zależności od konkretnej budowy i przepisów, jednak ogólnie jego zadania to:

 1. Opracowywanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa na budowie, takich jak plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (PBOiOZ), plan bezpieczeństwa pożarowego (PBP) czy instrukcje bezpieczeństwa.
 2. Szkolenie pracowników na budowie w zakresie BHP i udzielanie im porad oraz wsparcia.
 3. Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń na budowie, takich jak ryzyko wypadków, chorób zawodowych czy skażenie środowiska.
 4. Przeprowadzanie regularnych inspekcji na budowie i audytów BHP, kontrolowanie przestrzegania przepisów i procedur oraz raportowanie nieprawidłowości.
 5. Koordynowanie działań ratowniczych w razie wypadku na budowie, współpraca z służbami ratowniczymi,
 6. Prowadzenie dokumentacji BHP na budowie,
 7. Współpraca z organami nadzoru,
 8. Dostosowywanie działań do obowiązujących przepisów prawnych,
 9. Udział w przygotowywaniu i realizacji programu ochrony przed hałasem i drganiami, programu ochrony przed pyłem i innymi szkodliwymi czynnikami środowiska pracy.

Odpowiedzialność koordynatora BHP

Koordynator BHP jest odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie. Odpowiedzialność koordynatora BHP może obejmować:

 1. Zapewnienie przestrzegania przepisów BHP: Koordynator BHP jest odpowiedzialny za to, aby przepisy i procedury bezpieczeństwa były przestrzegane przez pracowników firmy.
 2. Nadzór nad działaniami związanymi z BHP: Koordynator BHP jest odpowiedzialny za nadzór nad działaniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, takimi jak szkolenia, inspekcje i audyty.
 3. Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń: Koordynator BHP jest odpowiedzialny za identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz za opracowanie planów działań zapobiegających wystąpieniu tych zagrożeń.
 4. Raportowanie: Koordynator BHP jest odpowiedzialny za raportowanie o sytuacji BHP w firmie oraz za dostarczanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Przestrzeganie przepisów prawa: Koordynator BHP jest odpowiedzialny za dostosowanie działań firmy do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących BHP.
 6. Koordynowanie działań ratowniczych: Koordynator BHP jest odpowiedzialny za koordynowanie działań ratowniczych w przypadku wypadku lub awarii.
 7. W przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, koordynator BHP może być odpowiedzialny za ewentualne szkody lub straty wynikające z tego powodu.

Zarobki na stanowisku kierownika ds BHP

Zarobki koordynatora BHP mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, branża, lokalizacja, doświadczenie i kwalifikacje.

Według danych z różnych źródeł, średnie miesięczne zarobki koordynatora BHP w Polsce wynoszą od 5000 zł do 12000 zł brutto, jednak zarobki te mogą być wyższe lub niższe w zależności od wymienionych wcześniej czynników.

Koordynator BHP z doświadczeniem i specjalistycznymi kwalifikacjami, pracujący w dużej firmie lub branży, może otrzymywać wyższe wynagrodzenie, natomiast koordynator BHP z mniejszym doświadczeniem i mniejszymi kwalifikacjami, pracujący w małej firmie lub mniej rozwiniętej branży, może otrzymywać niższe wynagrodzenie.

Warto pamiętać, że poza wynagrodzeniem podstawowym, koordynator BHP może również otrzymywać premię uznaniową lub innego rodzaju benefity, takie jak ubezpieczenie zdrowotne czy karta sportowa.

Dodaj komentarz