Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP

Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP są dokładnie opisane w Kodeksie Pracy. Aby nie narazić się na nieprzyjemności, kadra kierownicza (na każdym szczeblu) koniecznie musi się zapoznać z aktualnymi przepisami. Zorganizowanie stanowiska pracy w …

BHP

Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP

Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP są dokładnie opisane w Kodeksie Pracy. Aby nie narazić się na nieprzyjemności, kadra kierownicza (na każdym szczeblu) koniecznie musi się zapoznać z aktualnymi przepisami.

Zorganizowanie stanowiska pracy w zakresie BHP

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że kierownicy i liderzy mają obowiązek zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy każde stanowisko pracy musi być zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że osoby kierujące pracownikami zobligowane są między innymi do zapewnienia odpowiedniej powierzchni, odległości i przejść. Ogromną rolę odgrywa również zapewnienie zgodności z wymaganiami ergonomii. Na wielu stanowiskach pracy niezbędne jest dostarczenie odpowiednich narzędzi i niezawodnych maszyn. Aby sprostać tym wymaganiom, niezbędna jest specjalistyczna wiedza w zakresie BHP.

Odpowiednie środki ochrony indywidualnej

Kierownicy powinni zadbać również o sprawność środków ochrony indywidualnej. Zwrócić uwagę należy także na to, aby poszczególne środki ochrony indywidualnej wykorzystywane były zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Pamiętać należy o tym, że zgodnie z przepisami to właśnie kierownik ponosi pełną odpowiedzialność w sytuacji, gdy pracownicy nie stosować będą środków ochrony indywidualnej. Jeżeli inspektor pracy (podczas kontroli) zauważy nieścisłości i uchybienia, to ukarani zostaną nie pracownicy, ale właśnie ich przełożeni.

Sprawna organizacja pracy

Ogromną rolę odgrywa organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac w taki sposób, aby zabezpieczyć pracowników przed niebezpiecznymi wypadkami. W wielu branżach bardzo ważne jest również to, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób zawodowych i chorób związanych bezpośrednio z koniecznością pracy w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Przy planowaniu poszczególnych prac to właśnie kierownictwo powinno przewidzieć wszelkie zagrożenia, dzięki czemu możliwe będzie dobranie najlepszych środków zabezpieczających. Przełożeni mają ogromną odpowiedzialność za zdrowie i życie zatrudnionych pracowników, dlatego też tym bardziej warto zapoznać się dokładnie z przepisami BHP.

W celu lepszej optymalizacji procesów BHP wewnątrz przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli zatrudnia ono powyżej 20 pracowników, warto zainterestować się oprogramowaniem BHP, które zautomatyzuje wiele procesów, takich jak onboarding pracownika, zapewnienie mu odpowiednich szkoleń, wyposażenia i ekwipunku, który będzie dla niego niezbędny podczas wykonywania pracy w zgodzie z aktualnymi regulacjami w zakresie BHP w Polsce.

Dbanie o pomieszczenia i wyposażenie firmowe

Kierownictwo firmy zgodnie z przepisami BHP musi zadbać o bezpieczny/higieniczny stan pomieszczeń pracy. Identycznie wygląda sytuacja jeżeli chodzi o stan całego wyposażenia technicznego. Jak wspomniano powyżej zadbać należy również o sprawność środków ochrony zbiorowej. Jeżeli jakieś maszyny nie działają zgodnie z ich przeznaczeniem, to obowiązkiem kierownika jest jak najszybsze ich wycofanie z użytku. Niezbędne jest oczywiście zabezpieczenie miejsca pracy, czy też zgłoszenie maszyn do naprawy.

O jakich obowiązkach powinny pamiętać osoby kierujące pracownikami?

Kierownictwo w szczególności zadbać musi o egzekwowanie przestrzegania poszczególnych przepisów BHP. Do podstawowych obowiązków zaliczyć należy również zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej pracownikom. Gdy lekarz medycyny pracy na zaświadczeniu wpisze zalecenia profilaktyczne, to właśnie kierownictwo musi je wdrożyć i nadzorować. Przepisy BHP zmieniają się dość często, dlatego też niezbędne jest aktualizowanie swojej wiedzy. W zadaniu tym pomóc mogą między innymi profesjonalne szkolenia BHP. W dużej mierze to właśnie na nich można zdobyć przydatną wiedzę, dzięki której będzie można wywiązać się ze wszystkich swoich obowiązków. Na samym końcu warto wspomnieć o tym, że w Kodeksie Pracy wymienione są wyłącznie podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.

Dodaj komentarz