Piramida Wypadkowa H. Heinricha

Piramida wypadkowa, czy też piramida bezpieczeństwa – koncepcja wzięła swój początek w 1931 roku, kiedy to Herbert Heinrich, zasłynął swoim przełomowym podejściem do bezpieczeństwa. Heinrich był inżynierem, który przeprowadził intensywne badania nad przyczynami i skutkami …

piramida bezpieczeństwa BHP
piramida bezpieczeństwa BHP

BHP

Piramida Wypadkowa H. Heinricha

Piramida wypadkowa, czy też piramida bezpieczeństwa – koncepcja wzięła swój początek w 1931 roku, kiedy to Herbert Heinrich, zasłynął swoim przełomowym podejściem do bezpieczeństwa. Heinrich był inżynierem, który przeprowadził intensywne badania nad przyczynami i skutkami wypadków. Przez dekady, jego piramida była podstawą zarówno dla ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, jak i dla osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w pracy.

Początki Piramidy Wypadkowej Heinricha

Wszystko zaczęło się, gdy Herbert Heinrich podjął decyzję o przeanalizowaniu raportów wypadków, które miały miejsce w początkach XX wieku w amerykańskich przemysłowych miejscach pracy. Rezultatem tych badań była piramida wypadkowa, która pozwoliła na identyfikację powiązań między różnymi rodzajami incydentów w miejscu pracy – od najbardziej poważnych aż po te mniej znaczące, które jednak mogły prowadzić do poważniejszych wypadków.

Struktura Piramidy Wypadkowej

Podstawową strukturę piramidy wypadkowej stanowi pięć poziomów.

  1. Najniższy poziom piramidy obejmuje niewielkie incydenty, które nie skutkują obrażeniami ani stratami materialnymi, ale które wskazują na potencjalne zagrożenia. Są to tzw. „bliskie” zdarzenia, które mogłyby zakończyć się poważnym wypadkiem, ale w ostatniej chwili udało się ich uniknąć – na przykład, gdy pracownik potknie się o przewód, ale nie upadnie.
  2. Kolejnym poziomem są zdarzenia bez uszczerbku na zdrowiu – to takie, które nie powodują obrażeń, ale powodują straty materialne, np. uszkodzenie sprzętu.
  3. Trzeci poziom to niewielkie obrażenia – takie, które nie wymagają długotrwałego leczenia lub rehabilitacji, ale mimo to zakłócają normalne funkcjonowanie pracownika.
  4. Czwarty poziom składa się z poważnych obrażeń – są to wypadki, które prowadzą do długotrwałego niezdolności do pracy, trwałych uszczerbków na zdrowiu, a czasem nawet do śmierci.
  5. Wierzchołek piramidy to śmiertelne wypadki, które stanowią najbardziej tragiczny skutek zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa.

Kluczowe Założenia Piramidy Wypadkowej

Podstawowo, piramida wypadkowa zakłada, że wypadki zdarzają się niezależnie od ich nasilenia. Wg Heinricha, na jeden poważny wypadek przypada 29 mniej poważnych wypadków oraz 300 „bliskich” wypadków. Ta statystyka stała się podstawą dla wielu systemów zarządzania bezpieczeństwem, które mają na celu zapobieganie wypadkom, koncentrując się na eliminowaniu „bliskich” zdarzeń i mniej poważnych wypadków.

Pomimo że piramida wypadkowa Heinricha była powszechnie stosowana przez wiele dekad, w ostatnich latach wiele osób krytykuje jej prostotę i kwestionuje jej aktualność. Przykładowo, badania Dekkera i Pitzera z 2016 roku podważyły oryginalną teorię Heinricha, argumentując, że skupianie się jedynie na „bliskich” zdarzeniach może prowadzić do pominięcia szeregów istotnych czynników, które mogą przyczyniać się do poważniejszych wypadków.

Piramida wypadkowa a bezpieczeństwo BHP

Mimo krytyki, piramida wypadkowa H. Heinricha wciąż jest uznawana za ważne narzędzie w zarządzaniu bezpieczeństwem. Wielu ekspertów uważa, że pomimo swoich ograniczeń, koncepcja ta dostarczyła podstaw do stworzenia bardziej rozbudowanych i kompleksowych systemów bezpieczeństwa, które zrozumiały wartość prewencji i systematycznego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Piramida wypadkowa skłania do systematycznego zarządzania ryzykiem poprzez identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych zagrożeń, zanim te przerodzą się w poważniejsze wypadki. Tym samym, zapewnia ona solidną podstawę do budowania kultury bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w miejscu pracy.

Przykładowo, wiele firm stosuje systemy zarządzania bezpieczeństwem oparte na piramidzie wypadkowej, które skupiają się na tworzeniu „bezpiecznej kultury” poprzez regularną edukację pracowników, promowanie bezpiecznych zachowań i reagowanie na „bliskie” zdarzenia.

Bezpieczna Przyszłość oparta na Piramidzie Wypadkowej

To właśnie ta regularna analiza „bliskich” zdarzeń i mniej poważnych wypadków, oraz reakcja na nie, tworzy kulturę bezpieczeństwa, która pomaga chronić pracowników i przedsiębiorstwa przed poważnymi wypadkami w przyszłości. Bezpieczeństwo w miejscu pracy to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów – to także kultura, która zależy od każdego pracownika i na której korzystają wszyscy.

Podsumowując, pomimo swoich ograniczeń, piramida wypadkowa H. Heinricha nadal ma do odegrania ważną rolę w postępowaniu i budowaniu kultury bezpieczeństwa w miejscach pracy. Pozwala ona na skuteczne identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń, zanim te przerodzą się w poważne wypadki. Tym samym, promuje kulturę bezpieczeństwa, której celem jest ochrona zdrowia i życia pracowników.

Dodaj komentarz