Ocena pracownicza: Metoda 360 stopni. Przykłady

Ocenianie pracowników jest często trudnym zadaniem dla każdego menadżera. Trudny i czasochłonny, ale niezwykle ważny proces. Pomoże on odkryć mocne strony pracowników, ich słabości i obszary, które wymagają rozwoju. Istnieje wiele sposobów oceniania pracowników, ale …

BHP

Ocena pracownicza: Metoda 360 stopni. Przykłady

Ocenianie pracowników jest często trudnym zadaniem dla każdego menadżera. Trudny i czasochłonny, ale niezwykle ważny proces. Pomoże on odkryć mocne strony pracowników, ich słabości i obszary, które wymagają rozwoju. Istnieje wiele sposobów oceniania pracowników, ale jeden, który zdobył popularność w ostatnich latach to metoda 360 stopni.

Czym dokładnie jest metoda 360 stopni?

Metoda oceny 360 stopni zakłada uzyskanie informacji z różnych źródeł. W typowym procesie oceny 360 stopni, feedback pochodzi nie tylko od bezpośredniego przełożonego pracownika, ale również od innych członków zespołu, podwładnych, a czasem nawet od klientów. Zasada procedury polega na tym, że osoba oceniana otrzymuje informacje zwrotne z wielu źródeł, co pomaga uzyskać pełniejszy obraz jej postępowania i wyników pracy.

  • Mocne strony metody 360 stopni: Po pierwsze, daje ona pełniejszy obraz zdolności i osiągnięć pracownika niż tradycyjne metody, które często polegają wyłącznie na jednej osi oceny (na przykład ocenie samego przełożonego). Po drugie, zwiększa zaangażowanie pracowników w proces oceny przez uczestniczenie w nim jako dostarczycieli opinii.
  • Wady metody 360 stopni: Proces ten może być czasochłonny i pracochłonny. Ponadto, ze względu na ilość informacji zwrotnych, które muszą być przetworzone i zrozumiane przez osobę ocenianą, może być on trudniejszy do zarządzania.

Jak prowadzić ocenę 360 stopni?

Jest kilka kroków należy podjąć podczas prowadzenia oceny pracowników za pomocą metody 360 stopni:

  1. Wybór respondentów: Najpierw trzeba zdecydować, kto będzie dawał feedback. Czy będą to tylko bezpośredni przełożeni? Czy również inni członkowie zespołu? A co z klientami lub partnerami biznesowymi?
  2. Określenie obszarów oceny: Następnie trzeba określić Kategorie lub obszary oceny. Czy chcemy skupić się na pewnych umiejętnościach czy postawach? Czy chcemy ocenić specyficzne projekty?
  3. Zbieranie informacji zwrotnej: Później przeprowadzamy proces zbierania informacji zwrotnych od wybranych respondentów.
  4. Analiza i prezentacja wyników: Na koniec analizujemy wyniki i dostarczamy je osobie ocenianej w formie zrozumiałego raportu.

Przykład metody 360 stopni

Spróbujmy teraz przejść przez przykładowy proces używając metody 360 stopni do oceniania handlowca w firmie sektora energetycznego.

  1. Wybór respondentow: W tym przypadku wybraliśmy trzech respondentów: bezpośredniego przełożonego handlowca (dyrektor sprzedaży), członka tego samego działu sprzedaży oraz bezpośredniego klienta firmy.
  2. Obszary oceny: Zdecydowaliśmy się skupić na następujących obszarach: wydajność sprzedaży, umiejętności komunikacyjne oraz relacje z klientami.
  3. Zbieranie informacji zwrotnej: Używając specjalnego formularza online do oceny 360 stopni zbieramy odpowiedzi od naszych respondentów.
  4. Analiza i prezentacja wyników: Nastepnie analizujemy zebrane opinie tworząc raport dla naszego handlowca. Informacje te są anonimowe dla gwarancji obiektywizmu.

Ocena pracownicza: Metoda 360 stopni to efektywny sposób na uzyskanie pełnego obrazu wyników i umiejętności naszych pracowników. Mimo pewnych minusów tej metody takich jak czasochlonność czy ryzko nadmiaru informacji to niezaprzeczalny atut takiego podejscia to pełniejsze i bardziej realistyczne zrozumienie rzeczywistych osiągnięć naszych podwładnych.

Dodaj komentarz