Kalkulator ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Liczba prań miesięcznie: Oblicz Edytuj wartość

BHP

Kalkulator ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

 1. Energia elektryczna:
  • Zużycie energii elektrycznej przez pralkę dla jednego cyklu prania wynosi 0,7 kWh (dla częściowego załadunku).
  • Koszt energii elektrycznej oblicza się, mnożąc zużycie energii przez cenę energii elektrycznej (0,7 kWh * 0,60 zł).
 2. Woda i ścieki:
  • Zużycie wody przez pralkę dla jednego cyklu prania wynosi 44 litry.
  • Koszt zużycia wody oblicza się, mnożąc ilość zużytej wody przez cenę za metr sześcienny wody (0,044 m³ * cena wody).
  • Koszt odprowadzenia ścieków oblicza się podobnie, mnożąc ilość zużytej wody przez cenę za metr sześcienny ścieków.
 3. Amortyzacja pralki:
  • Koszt amortyzacji pralki oblicza się, dzieląc roczny koszt amortyzacji przez liczbę prań na rok.
 4. Proszek do prania:
  • Wybiera się konkretny produkt i określa jego koszt na jeden cykl prania.
 5. Koszt pracy pracownika:
  • Określa się czas, jaki pracownik poświęca na obsługę prania (np. 20 minut na cykl).
  • Koszt pracy pracownika oblicza się, mnożąc czas pracy przez stawkę godzinową pracownika.
 6. Sumowanie kosztów:
  • Sumuje się wszystkie koszty (energia elektryczna, woda, ścieki, amortyzacja, proszek do prania, praca pracownika) w celu uzyskania łącznego kosztu za jeden cykl prania.
 7. Mnożenie przez liczbę prań:
  • Ostateczny ekwiwalent oblicza się, mnożąc koszt za jeden cykl prania przez liczbę prań na miesiąc dla danego pracownika.

Dodaj komentarz