Jak zdobyć kartę CSCS Labourer w UK?

Test Health, Safety and Environment w CITB-ConstructionSkills, ma za główne zadanie podnosić świadomość i odpowiedzialność w pracownikach branży budowlanej a także zapewniać pewne minimum wiedzy osobie, która zaczyna pracę na terenie budowy. Należy go stosować …

Test na kartę CSCS
Test na kartę CSCS

Praca

Jak zdobyć kartę CSCS Labourer w UK?

Test Health, Safety and Environment w CITB-ConstructionSkills, ma za główne zadanie podnosić świadomość i odpowiedzialność w pracownikach branży budowlanej a także zapewniać pewne minimum wiedzy osobie, która zaczyna pracę na terenie budowy. Należy go stosować jako narzędzie pracodawców zachęcających swoich pracowników do poszerzania wiedzy oraz rozwoju. Test działa już od ponad 20 lat i przeszedł znaczącą poprawę na początku 2014 i 2018 roku.

Wszystkie testy trwają 45 minut i składają się z 50 pytań wielokrotnego wyboru w tym:

 • 12 pytań behawioralnych studium przypadku o tym, jak należy zachowywać się na placu budowy
 • 38 wiedzy pytań sprawdzających wiedzę BHP (Health, Safety and Environment Test)

Co się zmieniło w nowym teście Health&Safety?

Nowa treść została wprowadzona w tym:

 • behawioralne studia przypadków
 • pytania wiedzy na temat zagrożeń układu oddechowego
 • pytania  z zakresu ochrony środowiska
 • pytania z zakresu tunelingu
 • nowa struktura wyboru odpowiedzi

Czym są pytania studium przypadku?

Pytania behawioralne studium przypadku zostały zaprojektowane, by sprawdzić, jak zareaguje pracownik w określonych sytuacjach związanych z przepisami BHP jakie mogą wystąpić na placu budowy. Są one oparte na zasadach ustalonych w filmie szkoleniowym, określające jakiego zachowania powinieneś oczekiwać  i jakiego zachowania oczekuje się od Ciebie w określonych sytuacjach.

Każdy test zawiera trzy studia przypadków, z których każda posiada cztery połączone pytania wielokrotnego wyboru. Każde studium opisuje fikcyjną sytuację na placu budowy.

Na czym polega sprawdzian wiedzy (test HS&E)?

Pytania testu HS&E obejmują 16 najważniejszych obszarów, które znajdują się we wszystkich testach. Te pytania są bardzo precyzyjne. Na przykład każą zidentyfikować gaśnice i znaki. Nie wymagają szczegółowej znajomości przepisów i rozporządzeń, jednak wymagają podstawowej wiedzy o zasadach panujących na budowie oraz o postępowaniu w rożnych sytuacjach, jakie mogą na niej zaistnieć(na przykład, będąc świadkiem wypadku, etc).

Wiele pytań odnosi się do obowiązków pracodawcy. Pytania są oparte na brytyjskim prawodawstwie. Jednakże, w Irlandii Północnej ustawodawstwo różni się od tego w Wielkiej Brytanii. Ze względów praktycznych, wszyscy kandydaci (włącznie z Irlandią Północną) zostanie przetestowany na pytania stosując przepisy istotne dla Wielkiej Brytanii.

Test HS&E składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Oznacza to, że trzeba będzie wybrać jedną odpowiedz z zestawu możliwych odpowiedzi. Większość pytań, wymaga wybrania jednej odpowiedzi. Jednak niektóre z pytań są skonstruowane tak,  aby zaznaczyć kilka odpowiedzi. To zawsze będzie jasno określone w pytaniu.

Test przeprowadzany jest na komputerze w specjalnej aplikacji. Nie wymaga specjalnych umiejętności – jest prosty i intuicyjny. Pojawiają się plansze z pytaniami i należy wybrać właściwe odpowiedzi i potwierdzić swój wybór.Przed rozpoczęciem testu można przestudiować samouczek, który poprowadzi cię i objaśni zasadę działania programu testującego.

Test HS&E zawiera 50 pytań wielokrotnego wyboru i jest limitowany czasem 45 min. O pozostałym czasie oraz liczbie pytań na bieżąco informuje aplikacja testująca.

Na pytania składają się:

 • 12 pytań behawioralnego studium przypadku, które sprawdzają twoje zachowanie w określonych sytuacjach
 • 38 pytań sprawdzających wiedzę z zakresu BHP i ochrony środowiska

Na test nie można wnosić żadnych notatek. Wszystkie nasze rzeczy osobiste, jak dokumenty, portfel, telefon komórkowy etc. zostawiamy w specjalnej skrytce i są nam zwracane po teście.

Jak przygotować się do testu HS&E (na kartę CSCS)?

Zanim przystąpisz do testu HS&E. Dzień testu należy traktować poważnie i rozsądnie.

 • Przestudiować testy z poprzednich lat – tutaj link do pobrania testów na kartę CSCS po polsku.
 • Dobrze jest zarezerwować sobie sporo czasu w tym dniu i udać się do centrum egzaminacyjnego wcześniej, minimum 15 min przed godziną testu. Często centra znajdują się w miejscach, które trudno znaleźć na pierwszy rzut oka. Przyjście wcześniej to czas na ostatnie powtórki i utrwalenie wiedzy – spóźnienie, to stracony czas i pieniądze.
 • Kolejna przydatna wskazówka to wysłanie potwierdzenia emailowego o pojawieniu się na teście w dniu testu.
 • Należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i podpisem potwierdzającym naszą tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Należy ugruntować wiedzę na temat zasad i przepisów obowiązujących na każdym placu budowy w UK. Tutaj film instruktażowy przygotowany przez CITB:

Rozdział 1: Czego należy oczekiwać od branży budowlanej?

Do obowiązków Twojego pracodawcy jest dołożenie wszelkich starań w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa Tobie oraz pozostałym pracownikom placu budowy. Najważniejsze obowiązki pracodawcy:

 1. Musi wiedzieć kiedy znajdujesz się na placu budowy (wpis i wypis do książeczki obecności)
 2. Musi dokonać wprowadzenia (zapoznania cię z budową gdy zaczynasz na niej pracę)
 3. Musi podać Ci wszystkie istotne informacje na temat placu budowy
 4. Musi dbać o to, byś posiadał bieżące i aktualne wiadomości na temat placu budowy
 5. Musi dbać o dobrą komunikację

Rozdział 2: Czego branża oczekuje od Ciebie?

Podstawowym i najważniejszym oczekiwaniem Twojego pracodawcy jest rzetelne i odpowiedzialne wykonywanie swojej pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa od początku do końca Twojej zmiany. Oznacza to, że musisz przestrzegać zasad i wytycznych, jakie obowiązują na placu budowy. Oto najważniejsze z Twoich obowiązków:

 1. Respektowanie i przestrzeganie zasad panujących na placu budowy
 2. Wykonywanie zadań ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa narzędzia? Czy masz na sobie odpowiedni, wygodny ubiór ochronny? Etc.
 3. Wykonywanie zadań w sposób rzetelny i odpowiedzialny
 4. Umiejętność odstępowania od wykonywanej pracy, gdy zauważy się niebezpieczeństwo
 5. Rozwijanie się

Wszystkie testy CITB zawierają 12 pytań behawioralnych w postaci studium przypadku. Mają na celu sprawdzić, jak zareagujesz na sytuacje, jakie mogą mieć miejsce na placu budowy. Pytania oparte są na 10 zasadach zaprezentowanych w filmie poniżej.

Po teście na kartę CSCS

Po przeprowadzeniu testu HS&E opcjonalnie możesz wypełnić ankietę na temat jego przebiegu. Otrzymasz także wydruk będący potwierdzeniem jego ukończenia.

Oblałeś?
Otrzymasz szczegółowe informacje na temat pytań, na które źle odpowiedziałeś wraz z instrukcjami w jakich obszarach powinieneś pogłębić swoją wiedzę. Termin kolejnego egzaminu musi być oddalony co najmniej o 72 godziny od dnia, w którym zdawałeś egzamin

Zdałeś?
Gratulacje! Z potwierdzoną znajomością przepisów BHP możesz rozpocząć pracę w sektorze budowlanym w UK!
Pozostaje już tylko wypełnić formularz w celu otrzymania karty plastikowej. Wszystko wiąże się z opłatą 30 GBP.

Dodaj komentarz