Co można odliczyć od podatku robiąc remont?

Według Ministerstwa Finansów, właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która umożliwia odliczenie od podatku kosztów remontu. Ulga ta obejmuje wydatki na materiały budowlane, usługi i urządzenia związane z termomodernizacją budynku. Przysługujący odliczenie wynosi …

co można odliczyć od podatku remont
co można odliczyć od podatku remont

Praca

Co można odliczyć od podatku robiąc remont?

Według Ministerstwa Finansów, właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która umożliwia odliczenie od podatku kosztów remontu. Ulga ta obejmuje wydatki na materiały budowlane, usługi i urządzenia związane z termomodernizacją budynku. Przysługujący odliczenie wynosi 53 tys. zł dla jednej osoby i 106 tys. zł dla małżeństwa.

Podsumowanie:

 • Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od podatku kosztów remontu domu jednorodzinnego.
 • Wartość odliczenia wynosi 53 tys. zł dla jednej osoby i 106 tys. zł dla małżeństwa.
 • Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, usługi i urządzenia związane z termomodernizacją.
 • Ulga może być rozliczana w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.
 • Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki.
 • Każdy podatnik może także odliczyć od swojego zobowiązania podatkowego do 50% wydatków kwalifikowanych poniesionych na rzecz remontu

Ulga na remont domu 2023 – jakie oszczędności na remoncie?

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podatku koszty remontu domu. W przypadku jednej osoby odliczenie wynosi 53 tys. zł, a dla małżeństwa 106 tys. zł. Dzięki tej uldze można znacznie obniżyć koszty modernizacji domu w 2023 roku.

Aby zobaczyć, jakie oszczędności można osiągnąć dzięki uldze na remont domu, zobacz poniższą tabelę:

OsobaOdliczenie od podatku
Jedna osoba53 000 zł
Małżeństwo106 000 zł

Jak widać, korzystając z ulgi na remont, można zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy. To doskonała okazja, aby unowocześnić swój dom i poprawić jego efektywność energetyczną bez nadmiernego obciążania budżetu.

Jak rozliczyć ulgę na remont domu?

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na remont domu, konieczne jest prawidłowe rozliczenie jej w zeznaniach podatkowych. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Otwórz odpowiedni formularz podatkowy, takie jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.
 2. Wypełnij formularz zgodnie z wymaganymi informacjami, w tym danymi dotyczącymi swoich przychodów, kosztów remontu i innych istotnych szczegółów.
 3. Upewnij się, że posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, takie jak faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na remont.
 4. W odpowiednich rubrykach formularza podatkowego wpisz kwoty, które chcesz odliczyć od podatku zgodnie z ulgą termomodernizacyjną.
 5. Prześlij zeznanie podatkowe do właściwego urzędu skarbowego.

Pamiętaj, że odliczenie ulgi termomodernizacyjnej można dokonać tylko za rok podatkowy, w którym przeprowadzono remont. Jeśli koszty remontu przekraczają przysługujące odliczenie, pozostała kwota może być odliczana w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat.

Przykładowe rozliczenie ulgi na remont domu

Rodzaj wydatkuKwota wydatku
Materiały budowlane10 000 zł
Usługi remontowe5 000 zł
Urządzenia8 000 zł
Instalacje7 000 zł
Łączny koszt remontu30 000 zł
Odliczenie (53 tys. zł – 30 tys. zł)23 000 zł

W powyższym przykładzie, osoba przeprowadzająca remont domu odliczyła od podatku wydatki w wysokości 30 000 zł. Przysługujące odliczenie wynosi 53 000 zł, więc pozostała kwota 23 000 zł może być odliczana w kolejnych latach.

Jakie wydatki można odliczyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki na materiały budowlane, urządzenia i instalacje związane z termomodernizacją budynku. Do odliczenia kwalifikują się m.in.:

 • Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów.
 • Materiały wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji mechanicznej.

Warto również wspomnieć, że odliczeniu podlegają również usługi związane z termomodernizacją, takie jak audyt energetyczny czy analiza termograficzna budynku.

Jak odliczyć wydatki na materiały budowlane?

Aby odliczyć wydatki na materiały budowlane, należy posiadać faktury VAT dokumentujące poniesione koszty. Faktury muszą zawierać informacje na temat rodzaju i celu wydatków oraz dane inwestora. Ważne jest, aby faktury były wystawione przez czynnego podatnika VAT. Pamiętaj, że faktury nie muszą być wystawione na oboje małżonków w przypadku rozliczenia dotyczącego współmałżonków.

Jak odliczyć wydatki na urządzenia i instalacje?

Podobnie jak w przypadku materiałów budowlanych, odliczenie wydatków na urządzenia i instalacje również wymaga posiadania faktur VAT. Faktury powinny dokumentować koszty związane z zakupem i montażem urządzeń oraz instalacji związanych z termomodernizacją budynku. Pamiętaj, że faktury muszą być wystawione przez czynnego podatnika VAT i zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydatków.

Wydatki podlegające odliczeniuNiektóre przykłady
Materiały budowlanePanele izolacyjne, tynki termoizolacyjne, materiały dociepleniowe
UrządzeniaKotły grzewcze, pompy ciepła, rekuperatory
InstalacjeInstalacja centralnego ogrzewania, instalacja solarna, instalacja wentylacji mechanicznej

Pamiętaj, że przed przystąpieniem do termomodernizacji budynku warto skonsultować się z odpowiednimi specjalistami, którzy pomogą dobrać odpowiednie materiały, urządzenia i instalacje, aby efektywnie obniżyć koszty eksploatacji budynku.

Jakie dokumenty są potrzebne do odliczenia ulgi?

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć od podatku koszty remontu, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów. Kluczowym dokumentem są faktury VAT, które potwierdzają poniesione wydatki. Faktury muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i celu wydatków oraz dane inwestora.

Ważne jest, aby faktury były wystawione przez czynnego podatnika VAT. Dlatego warto sprawdzić, czy sprzedawca, od którego planujemy zakup materiałów budowlanych czy usług, jest zarejestrowany jako podatnik VAT. W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona na oboje małżonków, nie ma konieczności przeprowadzania rozliczeń dotyczących współmałżonków.

Ponadto, istnieją pewne dokumenty dodatkowe, które mogą być wymagane w celu potwierdzenia przeprowadzonego remontu. Należą do nich m.in. umowy o wykonanie prac remontowych, dokumentacja techniczna lub ekspertyzy, które mogą być wykorzystane jako dowód na inwestycję. Przygotowanie i przechowywanie wszystkich tych dokumentów jest kluczowe, aby móc skutecznie dokonać rozliczenia i skorzystać z ulgi na remont.

Aby jeszcze lepiej zobrazować, jakie dokumenty są potrzebne do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej, poniżej znajduje się tabela przedstawiająca przykładowe dokumenty wymagane do rozliczenia:

DokumentOpis
Faktury VATDokumenty potwierdzające poniesione wydatki
Umowy o wykonanie prac remontowychDokumenty potwierdzające zawarcie umowy na przeprowadzenie remontu
Dokumentacja techniczna lub ekspertyzyDokumenty potwierdzające przeprowadzoną inwestycję

Pamiętaj, że posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów jest niezbędne do skorzystania z ulgi na remont. Dlatego warto starannie przechowywać wszystkie faktury i dokumenty związane z przeprowadzoną termomodernizacją budynku.

Kto może skorzystać z ulgi na remont?

Ulga termomodernizacyjna na remont przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych, w tym także tych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Warto podkreślić, że ulga dotyczy budynków, które zostały już oddane do użytku, czyli nie dotyczy budów w trakcie realizacji. To dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy domów jednorodzinnych, którzy planują przeprowadzić remont i chcą obniżyć związane z tym koszty.

Co ważne, ulga na remont może być wykorzystana nawet bez przeprowadzania audytu energetycznego przed termomodernizacją budynku. Oznacza to, że nie trzeba spełniać dodatkowych warunków czy posiadać uprzednich dokumentów, aby móc skorzystać z tej ulgi. Warto więc wiedzieć, że ulga termomodernizacyjna jest dostępna dla szerokiego grona właścicieli domów jednorodzinnych, którzy pragną wprowadzić poprawki w swoich nieruchomościach.

Zachęcam wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych do zainteresowania się możliwością skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na remont. To doskonała okazja, aby obniżyć koszty modernizacji budynku i jednocześnie poprawić jego energetyczną efektywność. Pamiętajmy jednak, że odliczenia można dokonać jedynie na podstawie faktur VAT, które dokumentują poniesione wydatki. Niezwłoczne przystąpienie do działań daje szansę na otrzymanie ulgi podatkowej i oszczędności w związku z remontem swojego domu.

Dodaj komentarz