BHP

Jak ciekawie przeprowadzić szkolenie BHP

Szkolenia BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) są obowiązkowe dla pracowników, ale często mają opinię nudnych i monotonnych. Aby uczynić je bardziej interesującymi i angażującymi, warto … Read more

BHP

Jak długo przechowywać dokumentację BHP?

W kontekście przechowywania dokumentacji dotyczącej szkoleń BHP, należy wziąć pod uwagę programy szkoleniowe dla różnych grup stanowisk, dzienniki zajęć, protokoły przebiegu egzaminów oraz rejestr wydanych … Read more

Prekursory narkotyków lista

BHP

Prekursory narkotykowe – lista i kategorie

Prekursory narkotyków to substancje chemiczne, które są używane jako surowce do produkcji narkotyków. Są one często łatwo dostępne i legalne do kupienia, ale po przetworzeniu … Read more

BHP

Jak chronić dane osobowe w firmie?

Przed każdą firmą stoi wiele wyzwań, by działała ona prężnie i zgodnie z prawem. Jednym z takich wyzwań jest właśnie ochrona danych osobowych, która dotyczy … Read more

Dokumentacja BHP

BHP

Jakie dokumenty prowadzi behapowiec w firmie?

W każdej firmie niezależnie od branży w jakiej działa i ilu zatrudnia pracowników, istnieje obowiązek prowadzenia dokumentacji BHP. To niejako potwierdzenie, że służby BHP wykonały … Read more

Outsourcing usług BHP

BHP

Czym jest outsourcing BHP i gdzie się sprawdzi?

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązek każdego przedsiębiorcy i pracownika. Prawna odpowiedzialność za to ciąży jednak przede wszystkim na pracodawcach. Dobrym rozwiązaniem tego … Read more